13 สิงหาคม 2021
ตัวอย่างเอกสาร หัก ณ ที่จ่ายที่ออกจากระบบ Wecar
[pdf-embedder url=”h […]
24 มิถุนายน 2021
โปรแกรมบริหารจัดการเต็นท์รถมือสอง
โปรแกรมบริหารจัดการเต็นท์ร […]
17 พฤษภาคม 2021
ตั้งค่าระบบ
ตั้งค่าระบบ https://youtu. […]
17 พฤษภาคม 2021
ระบบบัญชี
ระบบบัญชี https://www.yout […]
17 พฤษภาคม 2021
รถฟลอร์แพลน – วิธีบันทึกบัญชีครบวงจร(ตั้งแต่ซื้อจนถึงปิดเล่ม)
รถฟลอร์แพลน – วิธีบั […]
17 พฤษภาคม 2021
การบันทึกบัญชี “ฝั่งขาย”
การบันทึกบัญชี “ฝั่ง […]
17 พฤษภาคม 2021
การบันทึกบัญชี “ฝั่งขาย”
การบันทึกบัญชี “ฝั่ง […]
17 พฤษภาคม 2021
วีดีโอการบันทึกบัญชีฝั่งซื้อ
บันทึกบัญชีฝั่งซื้อ https: […]
17 พฤษภาคม 2021
วีดีโอขั้นตอนใช้งาน สร้างและบันทึกผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนใช้งาน สร้างและบันท […]
5 พฤษภาคม 2021
ตัวอย่างรายงานภาษี ซื้อ จากโปรแกรม Wecar Dealer
[embeddoc url=”https […]
6 มกราคม 2021
ท่านกำลัง งง!! กับการคำนวณค่าเสื่อมราคารถยนต์ในทางบัญชีและในทางภาษีหรือไม่
  ซื้อรถยนต์สามารถคิด […]
6 มกราคม 2021
รถยนต์ที่ซื้อมาราคาเกิน 1 ล้าน สรรพากรกำหนดว่า ให้คิดค่าเสื่อมราคาตามยอดจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้าน ส่วนที่เกินมูลค่า จะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับตอนทำงบส่งสรรพากรด้วย
ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ม.ค. […]
สั่งซื้อตอนนี้