6 มกราคม 2021
วิธีคำนวณและบันทึกบัญชีรถยนต์นั่งเกิน 1 ล้าน
รถยนต์ที่ซื้อมาราคาเกิน 1 […]
30 ธันวาคม 2020
General Ledger เจนเนเริล เลดเจอะ คืออะไร
General Ledger เจนเนเริล เ […]
30 ธันวาคม 2020
Financial Statement ไฟแนนเชียล สเตทเม้น คืออะไร
Financial Statement ไฟแนนเ […]
30 ธันวาคม 2020
Revenues เรฟวีนิวซ คืออะไร
Revenues เรฟวีนิวซ คืออะไร […]
30 ธันวาคม 2020
Accounting แอคเคาน์ติ้ง คืออะไร
Accounting แอคเคาน์ติ้ง คื […]
30 ธันวาคม 2020
Accounting Period อะเคาทิง เพียเรียด
Accounting Period อะเคาทิง […]
30 ธันวาคม 2020
Expenses อิคซเพนซ คืออะไร
Expenses อิคซเพนซ คืออะไร […]
30 ธันวาคม 2020
เกณฑ์เงินสด VS เกณฑ์คงค้าง ต่างกันยังไง
เกณฑ์เงินสด VS เกณฑ์คงค้าง […]
30 ธันวาคม 2020
เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )
เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis […]
สั่งซื้อตอนนี้