13 สิงหาคม 2021
ตัวอย่างเอกสาร หัก ณ ที่จ่ายที่ออกจากระบบ Wecar
[pdf-embedder url=”h […]
6 มกราคม 2021
รถยนต์ที่ซื้อมาราคาเกิน 1 ล้าน สรรพากรกำหนดว่า ให้คิดค่าเสื่อมราคาตามยอดจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้าน ส่วนที่เกินมูลค่า จะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับตอนทำงบส่งสรรพากรด้วย
ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ม.ค. […]
6 มกราคม 2021
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
[pdf-embedder url=”h […]
6 มกราคม 2021
การคำนวณค่าเสื่อมราคารถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
[embedyt] https://www.yout […]
30 ธันวาคม 2020
คู่มือการใช้งาน Wecar
[pdf-embedder url=”h […]
สั่งซื้อตอนนี้